ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไปของ อบต. 

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

 

1)      เนื้อที่

ตำบลโคกยางมีเนื้อที่ทั้งหมด  93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  58,125  ไร่

 

2)      ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลโคกยางส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสลับที่ดอน คิดเป็นประมาณร้อยละ 80  ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตร ประมาณร้อยละ 6 เป็นที่อยู่อาศัย  เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือสร้างขึ้นเอง นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบล ประมาณ 8,292 ไร่

·        สภาพอุณหภูมิ โดยทั่วไปตลอดปี มี 3 ฤดู

·        ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม เมษายน อากาศร้อนอบอ้าวแห้งแล้ง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  31.75 อาศาเซลเซียล

·        ฤดูฝน  อยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคม ตุลาคม อากาศอบอุ่น ฝนตกทั่วไป บางปีอาจเกิดฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 28.6 องศาเซลเซียล

·        ฤดูหนาว อยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นแห้งแล้ง ลมพัดแรง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25.7 องศาเซลเซียส

 

3)      อาณาเขต

·        ทิศเหนือติดต่อกับตำบลทมอ และเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

·        ทิศใต้ติดต่อกับตำบลกันตรวจระมวล และตำบลตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

·        ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านไทร  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ และเขตอำเภอลำดวน

·        ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเชื้อเพลิง  และตำบลกังแอน  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์

4)       หมู่บ้านในเขต อบต.โคกยาง

      หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาง                         หมู่ที่ 2 บ้านใหม่

      หมู่ที่ 3 บ้านละลม                             หมู่ที่ 4 บ้านอังกัญโพธิ์

      หมู่ที่ 5 บ้านจบก                               หมู่ที่ 6 บ้านโคลด

      หมู่ที่ 7 บ้านผักหว้า                           หมู่ที่ 8 บ้านจรูกแขวะ

      หมู่ที่ 9 บ้านโคกทม                           หมู่ที่ 10 บ้านกะดาด

      หมู่ที่ 11 บ้านสี่เหลี่ยม                        หมู่ที่ 12 บ้านดัดสันตูจ

      หมู่ที่ 13 บ้านสวายซอ                        หมู่ที่ 14 บ้านโคกวัด

      หมู่ที่ 15 บ้านโคกเพชร                       หมู่ที่ 16 บ้านโคกทม

      หมู่ที่ 17 บ้านโคกละลอก                    หมู่ที่ 18 บ้านสระ  

 

5)       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทม

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลม

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดัดสันตูจ

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,851

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.