ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

 

Ø     การคมนาคม  รวม  22  สาย

·        ถนนลาดยาง (กรมทางหลวงชนบท)  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  214  ที่ กม.22 (สุรินทร์ ช่องจอม)  ที่หมู่ 2   บ้านรำเบอะ  ตำบลเชื้อเพลิง  ผ่านหมู่ที่ 4,3,7,11,10,9,16 และ 14  ตำบลโคกยาง ไปเชื่อม ตำบลตาอ๋อง   อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  1  สาย ระยะทาง 14 กิโลเมตร

·        ถนนลาดยาง(ทางหลวงชนบท)เชื่อมจากถนนลาดยาง (กรมทางหลวงชนบท)  ที่ หมู่ 7 ผ่าน หมู่ 6,18,13  มาเชื่อม  ตำบลกันตวจระมวล

·        ถนน ลาดยาง (ถ่ายโอนให้อบต.) เส้นทางหมู่ที่ 3 2 ที่หมู่ 2  จำนวน  1  สาย  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

·        ถนนลาดยาง (ถ่ายโอนให้ อบต.)  เชื่อมลาดยาง (ทางหลวงชนบท)  ที่หมู่ 7  แยกเข้าสู่หมู่ที่  8   จำนวน  1  สาย  (ระยะทาง 2 กิโลเมตร) 

·        ถนนลาดยาง (ถ่ายโอนให้อบต.)  เชื่อมลาดยาง ( หมู่ที่ 1  แยกเข้าสู่หมู่ที่ 5 ) จำนวน  1  สาย  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

·        ถนนลาดยาง (ถ่ายโอนให้ อบต.) หมู่ 10 จำนวน 1 สาย (ระยะทาง  0.500 เมตร)

·        ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 แลหมูที่ 18   

·        ถนนดิน  ถนนลูกรัง  และถนนหินคลุก  ซึ่งแยกจากถนนหลักเข้าสู่หมู่บ้านในตำบล  ซึ่งมีสภาพเป็นหลุม    บ่อ ขรุขระ  ในช่วงฤดูฝน  การคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวก  จำนวน  20  สาย

 

Ø    สาธารณูปโภค

·        วิทยุสื่อสาร  (ใช้ใน อบต.)              จำนวน                    1              แห่ง

·        ไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้                           จำนวน                    18            หมู่บ้าน

·        โทรศัพท์สาธารณะ                         มีใช้จำนวน             5              แห่ง

·        ประปา                                             มีใช้จำนวน             8              แห่ง

·        ลานกีฬา                                          มีใช้จำนวน             19            แห่ง

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,923

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.