ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 

2.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-ฝาย                                                                      จำนวน  10  แห่ง

-บ่อน้ำตื้น,  สระน้ำ (อุปโภค  บริโภค)                 จำนวน    7  แห่ง

-บ่อโยก  (บ่อบาดาล)                                            จำนวน  60  แห่ง

-ชลประทานขนาดเล็ก                                          จำนวน    1 แห่ง

 

3. ป่าไม้

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สาธารณประโยชน์มีป่าไม้ขนาดเล็กเป็นป่าละเมาะและเป็นทำเลที่เหมาะใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์และหาของป่าตามธรรมชาติ  รวมพื้นที่  4,532 ไร่  ดังนี้

                - ป่าโคกตายศ  หมู่  4 (บ้านอังกัญโพธิ์)  หมู่ที่ 15  (บ้านโคกเพชร)  ประมาณ  1,057 ไร่

                - ป่าเนิกเหียร  หมู่ 2  (บ้านใหม่) ,  หมู่ 5  (บ้านจบก) , หมู่ 7  (บ้านผักหว้า)  ประมาณ 1,500 ไร่

                - ป่าทำเลหนองคูณ  หมู่ 10 (บ้านกะดาด)  ประมาณ 375  ไร่

                - ป่ากะบาลโค  หมู่ 6 (บ้านโคลด),หมู่ 12 (บ้านดัดสันตูจ) ,หมู่ 18  บ้านสระ,หมู่ 13  (บ้านสวายซอ)    ประมาณ  1,700 ไร

                - ป่าทำเลโคกเพชร หมู่ 3 (บ้านละลม)  ประมาณ 68 ไร่

 

4. สาธารณภัย

อุทกภัย

บริเวณที่ทำให้เกิดอุทกภัยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน  เช่น  ลำห้วยเสนงเกิดน้ำท่วมพื้นที่นา  ทำให้ข้าวทุกปีเสียหายบริเวณพื้นที่  หมู่ที่ 4,13,15  ซึ่งจะเกิดในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม  -  ตุลาคม  พื้นที่ประมาณ  3,650  ไร่

                วาตภัย

เกิดจากสภาพที่อยู่อาศัยของราษฎรเก่า ชำรุดไม่แข็งแรง/ต้นไม้ล้มทับจึงทำให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น

 

อัคคีภัย

เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร/ราษฎรขาดความระมัดระวังโดยก่อกองฟืน กองไฟ ใกล้ที่อยู่อาศัย / ยุ้งข้าว

                    

ภัยแล้ง

การเกิดแล้ง อยู่ในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม เมษายน ของทุกปี หรือช่วง ฤดูฝนทิ้งช่วง ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,884

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.