ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางมณีรัตน์ รำจวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 081-7890752


นางสาวอุรวี มีรัตน์
รองปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 063-2149829


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวชนิดาภา เมธีอัตกร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางนงลักษณ์ พรหมขันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายพงค์พลัฎฐ์ บุญทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายมณเฑียร ทรัพย์เจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวทิชา สว่างศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวเกษรา เกษบุรมณ์
นิติกร


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวรัตน์ มัดทุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าสิบโทหญิงวรินทร ศรีสรรงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางสาวพัชริดา ชนาภัทรภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายภานุวัฒน์ อาญาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล


นางสาวสุภาพร เข็มเอี่ยม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางรวิวรรณ รสคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเปี่ยมศักดิ์ พันธ์จิตร
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมิพัฒน์ เเสงสันติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประดับ จริตรัมย์
ยาม


นายชาญชัย นรสาร
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)


นางวิภา กมลเดช
นักการภารโรง


นางสาวนันท์นภัสร์ หมายสูนคำ
คนงานทั่วไป ( งานธุรการ )


นายวิรัตน์ วรรณูปถัมภ์
คนสวน


นางสาววรวีร์ วิโรจน์รัตน์
คนงานทั่วไป(งานสาธารณสุข)


นายสรศักดิ์ น่าชม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย)


นายสุรบถ รำจวน
คนงานทั่วไป (งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย)
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,887

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.