ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     กองการศึกษา ฯ 

กองการศึกษา ฯ
กองการศึกษา ฯ  


นางสาวยุพิน พอกสนิท
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นายสังวร จันภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางศิริกานต์ พูนสวัสดิ์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลม


-ว่าง-
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด


นางกนกวรรณ อินตนัย
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดัดสันตูจ


นางรัตนาวลี ภาคตอน
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดัดสันตูจ


นางจิราวรรณ รณรงค์
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด


นางธัญจิรา หอมสมบัติ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลม


นางสาวเนตร เจาะดี
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทม


นางเสาวลักษณ์ เจนรอบ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทม


นางสาววรรณวิสา สมัครสมาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลเนตร บุญทัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกะดาด


นางจันทร์เพ็ญ สายพรหม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกทม


นางวรณี ดอกสวย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดัดสันตูจ


นางจันทร์เพ็ญ อินแป้น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกทม


นางสาวสายรุ้ง เข็มเอี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านละลม


นางสาววีรินทร์ทิรา นนส์สา
ผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,830

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.