ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ประจำป่ี พ.ศ.2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
กิจกรรมเดินสำรวจป่าปกปัก(ป่าโคกตราว) หมู่ที่ 8 บ้านจรูกแขวะ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในวันที่ 17 มีนาคม  พ.ศ.2566
กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
การจัดโครงการอบรมพืชสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ร่วมกิจกรรมท้องถิ่นไทย อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  18 มีนาคม ของทุกปี 
วารสารประชาสัมพันธ์  เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประจำปี พ.ศ.2566
วารสารประชาสัมพันธ์  การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2566
วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม ประจำปี พ.ศ.2566
วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคที่เกิดในฤดูร้อน  งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อ  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง จัดพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2565 
กิจกรรมวันปิยมาหราช  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2565  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปราสา่ท จังหวัดสุรินทร์
โครงการอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในระดับพื้นที่ตำบลโคกยาง ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะกล้าไม้เพื่อขยายป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการปลูกหญ้าแฝกในที่สาธารณประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยยน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,737

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.