ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล  
     คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่ง การมอบหมายงานเเละความรับผิดชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่น เเละพนักงานจ้าง (กองช่าง)เปิดอ่าน
     คำสั่ง กองคลัง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 2564เปิดอ่าน
     คำสั่ง กองคลัง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้างสังกัดกองช่างเปิดอ่าน
     คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังเปิดอ่าน
     คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คำสั่งมอบอำนาจของปลัด อบต.ให้รองปลัด อบต.รับผิดชอบเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คำสั่งกำหนดแผนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     คำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,948

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.